AJUNTAMENT
Benvinguda d'Alcalde
Membres de la Corporació
Òrgans de Govern
Grups Polítics
Bans d'Alcaldia
Actes de Plens
Actes de Juntes de Govern
Eleccions Locals 2015
Transparència
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

 

 

Ramón Marí Vila

Grup: PSOE

 • Alcalde-President de l'Ajuntament d'Albal
 • President de la Junta de Govern Local.
 • President de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • President de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • President de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • President de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • President de la Junta de Portaveus.
 • President de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en el Consorci de Bombers.
 • Representant en la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
 • Representant en la Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI).
 • Representant en la Mancomunitat de l’Horta Sud.
 • President de la Mesa General de Negociació


María José Hernández Vila

Grup: PSOE
 • Regidora delegada d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General i Agricultura.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Presidenta del Consell Agrari Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Sergio Burguet López

Grup: PSOE
 • Regidor delegat de Festes i Falles.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.

Mélani Jiménez Blasco

Grup: PSOE
 • Regidora delegada d’Educació i Dona.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en el Consell Escolar Municipal.
 • Representant en els Consells Escolars de Centres Públics.
 • Representant en les Comissions d’Escolarització.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.

Joel García Fernández

Grup: PSOE
 • Regidor delegat de Modernització Local i Medi Ambient.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Xarxa de Municipis Valencians front a la sostenibilitat.
 • Representant en la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera.

Maria Dolores Martínez Sanchís

Grup: PSOE
 • Regidora delegada de Benestar Social i Esport.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en el Consorci d’Esports de l’Horta Sud.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Ramón Tarazona Izquierdo

Grup: PSOE
 • Regidor delegat d’Obres, Servicis i Seguretat Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Pilar Loeches Cabrera

Grup: PSOE
 • Regidora delegada de Promoció Econòmica.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.

David Ramón Guillen

Grup: COMPROMÍS
 • Regidor Delegat de Cultura, Juventud i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en la Xarxa Joves Net.
 • Representant en el Consell Agrari Municipal.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

José Ferrerons Delhom

Grup: PP
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Representant en el Consell Agrari Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Jose Miguel Ferris Estrems

Grup: PP
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.

María Azucena Muñoz Sanfelix

Grup: PP
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.

Valero Eustaquio Juan

Grup: PP
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.

María José Hernández Ferrer

Grup: AVANT
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Representant en el Consell Agrari Municipal.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Juan Matías Rodglá Martínez

Grup: AVANT
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.

Rafael Rodríguez Ramón

Grup: CIUTADANS
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Representant en el Consell Agrari Municipal.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Jorge Tejedor Bernardino

Grup: SOMOS
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Representant en el Consell Agrari Municipal.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es