AJUNTAMENT
Benvinguda d'Alcalde
Membres de la Corporació
Òrgans de Govern
Grups Polítics
Bans d'Alcaldia
Actes de Plens
Actes de Juntes de Govern
Eleccions Locals 2019
Transparència
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

 

 

Ramón Marí Vila

Grup: P.S.O.E.
 • Alcalde-President de l'Ajuntament d'Albal.
 • President del Pleno de l'Ajuntament d'Albal
 • President de la Junta de Govern Local.
 • President de la Junta de Portaveus.
 • Representant en la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
 • Representant en la Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI).
 • Representant en la Mancomunitat de l’Horta Sud.
 • President de la Mesa General de Negociació

María José Hernández Vila

Grup: P.S.O.E.
 • Responsable de l'Àrea d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Primera Tinent d'Alcalde.
 • Concejal d'Economía i Hisenda, Administració General i Agricultura.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Representant en el Consell de l'Horta de València.
 • Presidenta del Consell Agrari Municipal.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de subministrament domiciliari d'aigua potable i clavegueram.
 • Membre de la Mesa General de Negociació.
 • Representant Suplent davant la Red Española de Ciudades Saludables.

Sergio Burguet López

Grup: P.S.O.E.
 • Concejal delegat de Festes i Falles.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre Suplent en el Consell de Administració de la Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Membre Suplent en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Membre Suplent en la Mesa General de Negociació.

Ana Duato Albert

Grup: P.S.O.E.
 • Concejal delegada de Joventut, Sanitat i Consum.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Representant en la Xarxa Joves Net.
 • Representant en la Xarxa Salut.
 • Membre del Consell d'Administració de la Emissora Radiodifusió Sonora Radio municipal d'Albal.
 • Membre Suplent en la Mesa General de Negociació.

Faustino Moreno Puchades

Grup: P.S.O.E.
 • Concejal delegat de Promoció Econòmica i Esports.
 • Representant en el Consorci d'Esports de l'Horta Sud.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant Suplent en la Xarxa Salut.
 • Membre Suplent en la Mesa General de Negociació.

Mélani Jiménez Blasco

Grup: P.S.O.E.
 • Concejal delegada de Educació e Igualtat.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Representant en el Consell Escolar Municipal.
 • Representant en els Consells Escolars de Centres Públics.
 • Representant en les Comissions d'Escolarització.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió d'Escola Infantil Municipal.
 • Membre de la Mesa General de Negociació.
 • Representant Suplent davant la Xarxa Joves Net.

Ramón Tarazona Izquierdo

Grup: P.S.O.E.
 • Concejal delegat d'Obres, Servicis, Movilitat i Seguretat Ciutadana.
 • Representant en el Consorci de Bombers.
 • Membre de la Mesa General de Negociació.
 • Membre Suplent en la Junta de Portaveus.
 • Representant Suplent davant la Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilitat.
 • Representant Suplent davant la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera.
 • Membre Suplent de la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Membre Suplent de la Comissió de seguiment de la concessió d'Escola Infantil Municipal.

Maria Dolores Martínez Sanchís

Grup: P.S.O.E.
 • Concejal delegada de Benestar Social i Recursos Humans.
 • Responsable de l'Àrea de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Mesa General de Negociació.
 • Representant Suplent en el Consorci de Bombers.
 • Representant Suplent en la Entitat Metropolitana per al tractament de residus (EMTRE).
 • Representant Suplent en la Entitat Metropolitana de Servicis hidràulics (EMSHI).
 • Representant Suplent en la Mancomunitat de l’Horta Sud.
 • Representant Suplent en el Consorci d'Esports de l’Horta Sud.
 • Membre Suplent del Consell Escolar municipal.
 • Membre Suplent dels Consells escolars dels Centres Públics.
 • Membre Suplent de les Comissions d'Escolarització.
 • Membre Suplent del Consell Agrari municipal.
 • Membre Suplent de la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de subministrament domiciliari d'aigua potable i clavegueram.

Jose Miguel Ferris Estrems

Grup: P.P.
 • Membre en la Junta de Portaveus.

Valero Eustaquio Juan

Grup: P.P.
 • Membre Suplent en la Junta de Portaveus.

Maria Pilar Pinza Muñoz

Grup: P.P.

  Iván Palomares Arastell

  Grup: P.P.

   María José Hernández Ferrer

   Grup: AVANT
   • Membre en la Junta de Portaveus.

   Joan Carles Puchalt i Rodríguez

   Grup: AVANT
   • Membre Suplent en la Junta de Portaveus.

   Rafael Rodríguez Ramón

   Grup: CIUDADANOS
   • Membre en la Junta de Portaveus.

   José Arias Atilano

   Grup: UNIDAS PODEMOS
   • Concejal delegat de Comerç, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.
   • Membre en la Junta de Portaveus.
   • Representant en la Red de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat.
   • Representant en la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera.
   • Representant en la Red Española de Ciudades Saludables.

   David Ramón Guillen

   Grup: COMPROMÍS
   • Concejal delegat de Cultura i Participació Ciutadana.
   • Segon Tinent d'Alcalde.
   • Responsable de l'Àrea de Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
   • Membre de la Junta de Govern Local.
   • Membre de la Junta de Portaveus.

    
      
   © Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
   Avís Legal Política de privacitat Política de cookies