ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  GESTIÓ TRIBUTÀRIA

FuncionsResponsable de negociatUbicacióMesures tributàries COVID-19Calendari fiscal exercici 2020Oficina Virtual de RecaptacióImpresosEnllaçosPreguntes més Freqüents
 

 

Funcions

Entre les funcions de la secció de Gestió Tributària estan l'elaboració i el manteniment dels padrons fiscals, així com el control, la redacció i l'actualització de les ordenances fiscals. D'altra banda s'encarrega de les liquidacions tributàries, la resolució de recursos i reclamacions en matèria tributària , la tramitació de les sol·licituds de beneficis fiscals, duplicats de rebut i autoliquidacions d'impostos.

IMPOSTOS
- I.B.I. urbana (Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana)
- I.B.I. rústica (Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica)
- I.AA.EE. (Impost sobre Activitats Econòmiques)
- I.V.T.M. (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)
- I.V.T.N.U (Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana).
- I.C.I.O. (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres).

TAXES
- VADOS (Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública, aparcament, parada i càrrega i descàrrega de mercaderies).
- TAULES I CADIRES (Taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa).


PREUS PÚBLICS

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Responsable de negociat

Ana Belén Milla Ibáñez
abmilla@albal.es

Ubicació

1a planta de l'Ajuntament, plaça del Jardí, 7.

Mesures tributàries COVID-19

Ampliar imagen

Calendari fiscal exercici 2020

Ampliar imagen

Oficina Virtual de Recaptació

Ja està disponible la Oficina Virtual de Recaptació d'este Ajuntament per a la realització, de forma segura, de les gestions més comunes referents a esta matèria.

OVT

Impresos

 
Sol·licitud de certificats   Impreso

 
Sol·licitud de domiciliació bancària   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Si desitja sol·licitar la domiciliació de qualsevol rebut, òmpliga este imprés.

 

Enllaços

     
Correu electrònic de Gestió Tributària Internet
 

Preguntes més Freqüents

 

On puc pagar un rebut?

En la part posterior dels impresos de rebut figura una relació de totes les entitats bancàries que col·laboren amb l'Ajuntament d'Albal per a la recaptació de tributs. De totes maneres, les oficines són: CAM, Caixa Rural d'Albal, La Caixa, Banc de València, Barclays, Banc Popular, BBVA.

 
 

Si he perdut el meu rebut, on puc sol·licitar un duplicat del mateix?

Pot personar-se en les oficines municipals (1a planta) i sol·licitar un duplicat del rebut que no troba. O bé, si ho preferix, pot sol·licitar-ho per mitjà dels formularis que estan en cada una de les seccions a l'efecte.

 
 

Necessite una còpia d'un rebut que vaig pagar en exercicis anteriors, on puc sol·licitar-la?

Pot personar-se en les oficines municipals (1a planta) i sol·licitar un duplicat del rebut que no troba. O bé, si ho preferix, pot sol·licitar-lo per mitjà dels formularis que estan en cada una de les seccions a l'efecte.

 
 
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies