ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  POLICIA LOCAL

FuncionsPersonal adscritVehiclesNova Central de Policia LocalUbicacióOrdenancesImpresosPreguntes i respostes més freqüents
 

 

Funcions

El cos de la Policia Local té com a missió general la protecció del lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana en el municipi.

La Policia Local, dins del nucli urbà, té competència plena en la instrucció d'atestats per accidents de circulació (lesionats, danys materials, delictes contra la seguretat del trànsit), així com actuar com a policia administrativa en relació amb les ordenances, bans i la resta de disposicions municipals (realitzar informes de convivència, d'activitats, sobre llicències de guals o ubicació de terrasses de bars, localització i precinte de vehicles).

Així mateix, entre altres funcions de la Policia Local destaquen:
- Ordenar, senyalitzar, regular i dirigir el trànsit en el municipi, d'acord amb les normes de circulació.
- Prestar auxili en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública i en l'execució dels plans de protecció civil.
- Servicis humanitaris: acompanyament de persones d'edat avançada al seu domicili, atendre i auxiliar ferits fins a l'arribada dels sanitaris.
- Efectuar actuacions de vigilància preventiva per a la prevenció d'actes delictius i intervindre quan s'hagueren comés, en col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, d'acord amb el que establix les Juntes locals de Seguretat.
- Participar en les funcions de policia judicial, d'acord amb la llei, i cooperar en la resolució de conflictes privats quan foren requerits.
- Vigilar i custodiar els edificis i instal·lacions municipals, així com els espais públics.
Ampliar imagen

Personal adscrit

La plantilla de la Policia Local d'Albal es compon en l'actualitat de 29 agents estructurats en:
Un inspector-cap
Cinc oficials
Quatre caps de servici
Dènou agents

Vehicles

Per al servici i atenció ciutadana es disposa de dos turismes equipats, un vehicle tot terreny i dos motocicletes.


                     

Nova Central de Policia Local

El 8 de març de 2011 la Policia Local es va traslladar a la nova central, integrada en les instal·lacions del nou poliesportiu municipal La Balaguera, junt a la piscina coberta, al carrer Rei En Jaume I, s/n.

Es tracta d'unes modernes instal·lacions, independents en si mateixes del poliesportiu, amb capacitat per a una dotació de més de 50 agents, d'acord amb el creixement de la població i les necessitats del municipi.

Disposa d'unes quantes oficines d'atenció al ciutadà per a preservar la intimitat, i instal·lacions adequades per al treball i necessitat policial.
Ampliar imagen

Ubicació

Carrer Rei En Jaume I, s/n, junt a la piscina coberta i al poliesportiu municipal La Balaguera
Telèfon directe 96 127 0 127 - Mòbil 609 622 300
Correu electrònic: albal_pol@gva.es
Ampliar imagen

Ordenances

 
Ordenança Municipal de Circulació   Ordenanza

Polse sobre el document per a vore el text íntegre d'esta ordenança.

 
Ordenança Reguladora de la Tinença i Protecció d'Animals   Ordenanza

Esta ordenança té la finalitat de fixar la normativa que assegure una possessió d'animals compatible amb la higiene, la salut pública i la seguretat de persones i béns, així com la garantia als animals de la deguda protecció i el bon tracte.

 
Ordenança Municipal Reguladora de la Manipulació i Ús d'Artificis Pirotècnics i de la Realització d'Espectacles públics de focs artificials   Ordenanza

La regulació dels productes pirotècnics es troba continguda en el Reglament d'Explosius aprovat per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer que considera, en l'art. 22, artificis pirotècnics els enginys o artefactes carregats de material o mescles pirotècniques, generalment deflagrants, tal com es definixen en l'art. 10, és a dir, aquelles matèries o mescles de matèries destinades a produir efecte calorífic, lluminós, sonor, gasós o fumigen, o una combinació d'estos efectes, com a conseqüència de reaccions químiques exotérmiques sostingudes no detonants, definint el mateix precepte com a objectes pirotècnics els que continguen una o diverses matèries pirotècniques.

 
Ordenança Municipal Reguladora de les Normes Bàsiques per a la Convivència Ciutadana i del Bon Govern local   Ordenanza

Fins a la Llei 57/2003 anomenada de Modernització del Govern Local, els ajuntaments no tenien norma habilitant per a poder sancionar conductes que afecten les relacions de bona convivència entre els veïns o al deteriorament per abús o mal ús dels béns i servicis municipals. Amb esta ordenança es tipifiquen accions negatives per a la convivència i el bon govern local.

 
Reglament Municipal de l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil d’Albal  22/10/2013 Ordenanza

Per haver-se constituït amb caràcter previ esta Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil (ALVPCA) en este municipi, ajustada a la normativa precedent, es pretén la modificació del Reglament municipal de l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil d'Albal, el text de la qual, amb l'aprovació prèvia per acord adoptat en sessió plenària celebrada en data 25 de març de 2000, va ser inserit en el Butlletí Oficial de la Província núm. 242, d'11 de desembre de 2000.

 

Impresos

 
Plec d'al·legacions   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Sol·licitud d'anul·lació de denúncia.

 
Sol·licitud d'informe d'actuació de la Policia Local   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància per a la sol·licitud d'informe d'actuació de la Policia Local.

 

Preguntes i respostes més freqüents

 

Com puc esbrinar el procés i informació de les multes de trànsit del municipi?

Pot Vosté personar-se en el Departament de Gestió del Procediment d'Instrucció i Tramitació de denúncies, situat en les dependències de la Policia Local junt amb les dependències policials o en el telèfon 96 127 01 27

 
 

On puc renovar el meu Document Nacional d'Identitat?

Pot Vosté renovar-lo en el propi Ajuntament els dies assenyalats a este efecte. Més informació en les dependències de l'Ajuntament o en el telèfon 96 126 00 56
Per a l'expedició del D.N.I. Cal portar:
Primera expedició:
- 3 fotografies recents, en color, centrades, de front i amb el cap descobert, sense ulleres de vidres foscos.
- Certificat en extracte de la Partida de Naixement, al només efecte de l'obtenció del D.N.I. (se sol·licita en el Jutjat on este inscrit), o si és el cas, certificat d'inscripció de la nacionalitat espanyola (s'expedix pel Registre Civil).
Renovació: La renovació procedix en els casos de transcurs dels terminis de validesa, sostracció, pèrdua, deteriorament, canvi de domicili o variació de les dades de filiació.
Documentació a aportar per a la renovació:
- 3 fotografies recents, en color, centrades, de front i amb el cap descobert, sense ulleres de vidres foscos.
- D.N.I. Anterior.
- En cas de canvi de domicili o nom de la via, certificat d'empadronament en què conste el nou domicili.
- En cas de variació de dades de filiació, certificat del Registre Civil.
- En cas de renovació per sostracció, pèrdua o deteriorament, el sol·licitant haurà d'omplir un imprés que se li entregarà on ho sol·licite i que junt amb la seua firma i impressió dactilar, servirà per a comprovar la seua personalitat.

 
 

Per a donar de baixa un vehicle?

En horari de matí, de dilluns a divendres, entrevistar-se amb l'Of-05 de la Policia Local d'Albal, sent el servici oferit per l'Ajuntament per a la retirada amb grua totalment gratuït.

 
 

On puc presentar una denúncia?

Pot vosté denunciar en les dependències de la Policia Local o en la unitat de proximitat de la Guàrdia Civil, que es troba en les pròpies dependències de la policia. L'horari d'esta unitat de proximitat de la Guàrdia Civil és de 9 a 14:30 hores, de dilluns a dissabte.

 
 

Quines instàncies específiques i documentació he d'aportar per als distints tràmits?

Per a formular qualsevol tipus de denúncia el DNI, permís de conducció o passaport.
Per a donar de baixa un vehicle, la documentació del mateix i firmar la corresponent autorització, que s'entregara en esta Policia.

 
 
  Funcions / Personal adscrit / Vehicles / Nova Central de Policia Local / Ubicació / OrdenancesImpresosPreguntes i respostes més freqüents
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies