ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  CONTRACTACIÓ

Perfil de ContractantContractació del servici de manteniment de zones enjardinades 2018Contracte servicis d'assessorament jurídic i defensa judicial en matèria de recursos humansContracte servicis de dinamització i coordinació d'activitats en el Casal JoveConcessió demanial del quiosc en al Parc Sant Carles d'AlbalContracte subministrament de dos vehicles per a la Policia LocalContracte gestió Servici Públic Escoles Esportives Municipals
 

 

Perfil de Contractant

Perfil de Contractant amb informació de contractes iniciats fins a setembre de 2015

Perfil de Contractant fins a setembre de 2015

Perfil de Contractant amb informació de contractes posterior a setembre de 2015

Plataforma de Contractació de l'estat


Contractació del servici de manteniment de zones enjardinades 2018

 
Contractació del servici de manteniment de zones enjardinades 2018.
Plec de clàusules administratives Formulario
Plec de prescripcions tècniques Formulario
 

Contracte servicis d'assessorament jurídic i defensa judicial en matèria de recursos humans

 
La licitació que es convoca té com a objecte l'adjudicació del contracte del servici d'assessorament jurídic extern i defensa judicial en matèria de recursos humans a l'Ajuntament d'Albal i a l'Organisme Autònom Residència Municipal d'Ancians Antonio i Julio Muñoz Genovés.
Plec Clàusules Administratives Formulario
Plec de prescripcions tècniques Formulario
 

Contracte servicis de dinamització i coordinació d'activitats en el Casal Jove

 
La licitació que es convoca té com a objecte l'adjudicació del contracte del servici de dinamització i coordinació d'activitats en el Casal Jove, l'objectiu del qual és el disseny i desenrotllament de programes de dinamització, formació i assessorament del col•lectiu juvenil, control d'accés d'usuaris i l'atenció de la pròpia instal•lació del Casal Jove.
Plec de clàusules administratives Formulario
Plec de prescripcions tècniques Formulario
 

Concessió demanial del quiosc en al Parc Sant Carles d'Albal

 
Condicions que regiran la concessió demanial per a l'ús privatiu del quiosc situat al parc Sant Carles d'Albal, qualificat com bé de domini públic, per a la seua ulterior explotació per mitjà de l'exercici d'activitat econòmica de “venda de begudes, gelats o productes alimentaris envasats”.
Plec de clàusules administratives Formulario
Plec de prescripcions tècniques Formulario
BOP Convocatòria licitació Formulario
Providència d'alcaldia obertura sobres A i B Formulario
Providència d'alcaldia obertura sobre B Formulario
 

Contracte subministrament de dos vehicles per a la Policia Local

 
El contracte que es convoca té com a objecte la contractació del subministrament per mitjà d'arrendament financer (rènting) de dos vehicles per a l'ús pel cos de la policia local, d'acord amb les característiques que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques.

La contractació comprendrà tant l'arrendament financer dels vehicles com el manteniment mecànic i la pòlissa d'assegurança dels mateixos.
Plec de clàusules administratives Formulario
Plec de prescripcions tècniques Formulario
Publicació en el BOP 02/01/2017 Formulario
Providència alcaldia obertura sobres A i si escau B Formulario
 

Contracte gestió Servici Públic Escoles Esportives Municipals

 
El contracte que es convoca té com a objecte, l'organització i desenrotllament de cursos sobre diverses disciplines esportives dirigides als jóvens de la població amb edats compreses entre 4 i 18 anys, la informació sobre cursos, tarifes, inscripcions, la recaptació de les tarifes (preus públics) satisfetes pels usuaris com contraprestació pels servicis prestats i la col•laboració amb la regidoria d'Esports en l'execució del programa anual d'activitats de les escoles esportives municipals.

Per a la prestació dels servicis, l'adjudicatari podrà disposar de les instal•lacions municipals posades al seu servici i especificades en el plec de condicions tècniques aprovat.

La concessió que se sotmet a licitació tindrà una duració d'un any, a comptar de la data d'efectes prevista per a l' 1 de setembre de 2016 (curs escolar 2016-2017) podent prorrogar-se durant un any més (curs escolar 2017-2018).
Plec de clàusules administratives Formulario
Plec de prescripcions tècniques Formulario
Publicació en el BOP de la convocatòria Formulario
Edicte adjudicació i formalització del contracte Formulario
 
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies