ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  OMIC

Què és l'OMIC?Qui és consumidor o usuari?On està?Quins servicis oferix?Qui pot reclamar?Quan reclamar?Com reclamar?Horari d'atenció al públic.L'Arbitratge de ConsumOrdenancesPreguntes més freqüents
 
Ampliar imagen       Ampliar imagen

 

Què és l'OMIC?

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), és un nou servici públic totalment gratuït d'informació, ajuda i orientació, destinat als consumidors i usuaris perquè puguen exercir adequadament els seus drets bàsics com a consumidors.
Ampliar imagen

Qui és consumidor o usuari?

La normativa de protecció als consumidors i usuaris partix d'un concepte de consumidor o usuari que és diferent de la noció comuna del terme. Segons la legislació que protegix els nostres drets, consumidor o usuari és la persona que adquirix, utilitza o gaudix d'algun producte o servici, sempre que ho faça com destinatari final. Per exemple, qui compra una pastilla de sabó per a banyar-se és un consumidor i qui utilitza el transport públic per anar al treball és un usuari. Si els productes o servicis són adquirits per persones o empreses per a ser incorporats a processos de producció, transformació, comercialització o prestació de servicis a tercers, estes persones o empreses no són considerades legalment com consumidors. Per exemple, la persona que compra llet per a fabricar pastissos i vendre'ls en la seua pastisseria no és un consumidor i l'empresa que utilitza un tren per a transportar les seues mercaderies no és usuari.

On està?

Al C/. Sant Carles, 113
Codi Postal: 46470
Tel. 96 127 40 18
Fax. 96 126 60 19
Correu electrònic:omic@albal.es

Quins servicis oferix?


Rep i gestiona queixes, reclamacions i denúncies dels consumidors davant de les persones i/o organismes corresponents.

Realitza, en els casos en què es considera oportú, actes de mediació entre el consumidor i el comerciant o productor de béns i servicis objecte de la reclamació.

Forma i educa els consumidors en els temes referits al consum de béns o la utilització de servicis per mitjà de campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.

Inspecció dels béns, productes i servicis d’ús i consum comú, ordinari i generalitzat.

En general, garantix la defensa dels interessos i drets dels consumidors protegint la seua salut, seguretat i legítims interessos econòmics.

Qui pot reclamar?

Poden reclamar les persones físiques i també les jurídiques (associacions professionals, comunitats de veïns, etcètera) que adquirisquen alguna cosa o utilitzen algun servici per al consum propi, utilització, profit o gasto.

Quan reclamar?

Quan compre un article o utilitze un servici que lesione:

-La seua salut o seguretat
-Els seus interessos econòmics
-O li produïsca un perjuí.

Com reclamar?

-Personalment
-Per escrit
-Per telèfon

Horari d'atenció al públic.

De dilluns a divendres als matins, des de les 9.00 h fins a les 14.00 h.

L'Arbitratge de Consum

L'Arbitratge de Consum és un procediment per a solucionar controvèrsies entre consumidors i empresaris o professionals, sense necessitat d'acudir als tribunals ordinaris de justícia. L'Arbitratge de Consum és:

gratuït privat voluntari igualitari
senzill executiu àgil parcipitatiu

És el sistema de resolució de les reclamacions en matèria de consum previst en l'article 31 de l'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana i regulat pel Reial Decret 636/1993.

Els avantatges que oferix són els següents:

*El distintiu oficial que exhibixen les empreses o professionals adherits a este sistema oferix als clients una garantia afegida sobre els seus productes o servicis.

*Afavorir el diàleg i la confiança amb els clients, els quals, en cas de desacord poden utilitzar este sistema.

*Evita plets llargs i costosos.

*Dóna suport a la imatge de prestigi de les empreses o professionals que propicia la selecció per part dels consumidors.

*La composició del Col·legi Arbitral és tripartita: Administració, consumidors i sector empresarial.És a dir, que els interessos, tant dels empresaris o professionals com dels consumidors, estaran representats en la mateixa Junta Arbitral.

*Benefici de la publicitat institucional a favor de les empreses i professionals adherits al Sistema Arbitral de Consum.

*És gratuït. En cas de litigi, no s'originaran costs per a cap de les parts.

*El resultat de l'Arbitratge de Consum es produïx abans de quatre mesos des de la designació del Col·legi Arbitral.

*La resolució de l'arbitratge s'arreplega per escrit i és d'obligat compliment per a les parts.

L'Arbitratge és realitzarà en:

Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana
C/ Colom,32.València-46004

O bé, en l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de la població.

En qualsevol d'estos organismes es realitzaran les gestions que tendisquen a solucionar el seu problema i evitar, si és possible, l'arbitratge.
Si este fóra necessari, hauria de formalitzar-se la reclamació per escrit davant de la Junta Arbitral corresponent, sol·licitant la realització de l'arbitratge.
La Junta Arbitral rep a les parts i intenta avindre perquè arriben a un acord satisfactori.
El resultat de l'arbitratge es reflectirà per escrit i serà d'obligatori compliment per a les parts (caràcter vinculant i executiu).
El sistema d'Arbitratge de reclamacions de consum és vàlid per a resoldre totes les reclamacions en què no concórreguen intoxicació, lesió o mort, ni existisquen indicis racionals de delicte.
Les normes aplicables d'este òrgan són el Reial Decret 636/1993, de 3 de maig, del Govern de la Nació pel qual es regula el sistema arbitral de consum (Butlletí Oficial de l'Estat.OE-del 21-5-1993, núm.121, (p. 154001)
Ampliar imagen

Ordenances

 
Ordenança d'Intervenció i Control Administratiu per a la Defensa de Consumidors i Usuaris   Ordenanza

Polse en l'enllaç per a vore el text íntegre de l'ordenança d'intervenció i control administratiu per a la defensa de consumidors i usuaris.

 

Preguntes més freqüents

 

Què són els fulls de reclamacions?

El Full oficial de Reclamacions és un joc d'impresos autocopiatius de 4 colors (verd,rosa, groc i blanc), que la Generalitat Valenciana posa disposició dels consumidors i usuaris perquè puguen formular aquelles queixes i reclamacions que consideren oportunes en el mateix lloc en què es produïsquen els fets.

 
 

Qui estan obligats a tindre fulls de reclamacions?

Segons el Decret 77/1994, de 12 d'Abril del Govern València, els establiments d'hostaleria, els comerciants i els professionals tenen l'obligació de disposar dels fulls i de facilitar-les al consumidor o usuari que el sol·licite.

 
 

Què he de fer amb el full de Reclamació?

La persona que reclama ha de remetre els exemplars de color blanc i rosa, a través de qualsevol registre,al Servici Territorial de Consum de la província on tinga lloc la reclamació, entregarà la còpia de color groc al titular responsable de l'establiment o empresa objecte de la reclamació i conservarà en la seua poder la còpia de color verd.

Quan òmpliga els fulls de reclamacions, ha de destacar l'objecte reclamat i posar la contraprestació que se sol·licita a canvi.

L'Empresa reclamada disposa d'un apartat per a realitzar totes les al·legacions considere oportunes que.

L'Empresa reclamada deu firmar i segellar els fulls de reclamacions.

 
 

Quantes còpies dels fulls he d'emportar-me?

El joc de fulls de reclamacions estan compostos de quatre fulls de colors autocopiatives, té que retirar-les totes menys la groga que deu quedar en poder de l'empresa reclamada, les altres són de color blanc per a l'Administració, color Verd per al reclamant i la de color Rosa que és per al Servici d'Inspecció de Consum.

 
 
  Què és l'OMIC? / Qui és consumidor o usuari? / On està? / Quins servicis oferix? / Qui pot reclamar? / Quan reclamar? / Com reclamar? / Horari d'atenció al públic. / L'Arbitratge de Consum / OrdenancesPreguntes més freqüents
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies