ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  DONA I IGUALTAT

Comisión Técnica de IgualdadCatell Setmana de la Dona 2019Documents
 

 

La igualtat de dones i hòmens és un dret fonamental per a totes les persones i constituïx un valor d'importància central per a la democràcia. A fi que es complisca plenament este dret, no basta amb què es reconega legalment, sinó que a més s'ha d'exercir efectivament i implicar tots els àmbits de la vida per mitjà de polítiques públiques d'igualtat.
L'Alcalde i la Regidoria d'Igualtat, volen posar de manifest el compromís explícit a tota l'organització municipal, en l'establiment i desenrotllament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l'impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, instaurant la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens com un principi estratègic de la nostra política corporativa i de Recursos Humans, d'acord amb la definició del dit principi que establix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i hòmens.

Comisión Técnica de Igualdad

A fi de guanyar en eficiència en tota l'activitat de preparació del pla i garantir que el procés de disseny i elaboració de l'I Pla d'Igualtat d'Ajuntament d'Albal siga un document de consens i representatiu de totes parts i de tota la plantilla, es crea la Comissió Tècnica d'Igualtat, la qual en la seua composició intenta adoptar un equilibri social.

Catell Setmana de la Dona 2019

Ampliar imagen

Documents

 
I Pla d'Igualtat   Documento
 
Estudi sobre equilibri de gènere en activitats subcontractades o externalitzades   Documento
 
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies