ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  AGÈNCIA DESENROTLLAMENT LOCAL

Què és?FuncionsUbicacióAdscripció del servici i personalProgrames de formacióProgrames d'ocupacióPromoció comercial i empresarialFoment de l'economia localEntitats públiques i altres organitzacionsActivitatsCurs gratuït d'obraMERCAT "DEL CAMP A LA TAULA"Programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU - PLA D'OCUPACIÓ 2019PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL ALBAL INCLOU ADAPTAT A L'IMPACTE DEL COVID19PROCÉS DE SELECCIÓ DE L'ALUMNAT PARTICIPANT EN EL TALLER T’AVALEM 2018PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE LES PLACES PER AL PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE PERSONAL DE SUPORT PER AL TALLER T'AVALEM 2018XVIII FIRA DE SANT BLAI I COMERÇ LOCAL 2020XARRADES D'ORIENTACIÓ I BÚSQUEDA D'OCUPACIÓACTES SELECCIÓ EMCORP, EMCOLD I ECORJVPROGRAMA EMPUJU I EMCUJUPrograma EMCORD 2018Programa EMCORP 2018ESPAI COWORKINGPrograma REA 2020 PLANS ESPECIALS D'OCUPACIÓ A ZONES RURALS DEPRIMIDESTALLER D'OCUPACIÓ "AL TEU COSTAT 2019/20"OrdenancesImpresosEnllaçosPreguntes més freqüents
 

 

Què és?

L'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local (AEDL) és un servici públic i gratuït que l'Ajuntament d'Albal, a través de la Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local, posa a disposició dels ciutadans com a ferramenta àgil i flexible capaç de mobilitzar els recursos externs i interns, humans i financers i coordinar tots els esforços que es realitzen per a potenciar el desenvolupament i creixement socioeconòmic, i la generació d'ocupació en el municipi d'Albal.

Funcions

L'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local dependent de la Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local desenvolupa les funcions següents:


- Facilitar la inserció i l'orientació laboral de les persones demandants d'ocupació, en especial de les polítiques actives d'ocupació , identificant les necessitats del personal de les empreses .

- Prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats, de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d'ocupació en l'àmbit local, identificació de noves activitats econòmiques i possibles emprenedors/es.

- La captació de recursos i oportunitats en relació a la política central, autonòmica i regional.

- La dinamització del teixit comercial i empresarial existent en el municipi.

- Detectar oportunitats d'activitat econòmica i ocupació en el municipi.

Ubicació

Centre Polivalent (davant de la Casa de Cultura)
AEDL
C/Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
CP: 46470 Albal
Tel. 96 122 05 04 / Fax: 96 122 04 47
Correu electrònic: aedl@albal.es

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00 h.

Adscripció del servici i personal

Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local

Responsable polític: Pilar Loeches Cabrera

Agents d'Ocupació i Desenrotllament Local: Leticia Ricart Casas i Lydia Jiménez Jiménez.
Correu electrònic: leticia.ricart@albal.es // lidia.jimenez@albal.es

Programes de formació

- TALLER DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL: T F I L

Els tallers de formació i inserció laboral són accions formatives dirigides a persones desocupades amb dificultats d'integració en el mercat de treball, a fi de proporcionar-los la qualificació professional per a exercir una ocupació concreta i adequada a les necessitats les empreses de la Comunitat Valenciana, per mitjà d'una formació adaptada a les característiques individuals. Els tallers inclouran, un període de pràctiques no laborals que es realitzaran en empreses com a part integrant de l'acció formativa. Es realitzaran en l'últim període del taller, i la duració estarà compresa entre 100 i 200 hores, s'ajustarà l'horari de les esmentades pràctiques al del centre de treball.
L'alumnat que participe en aquests tallers rebrà una ajuda econòmica en concepte d'assistència de 10 € al dia.
Els Tallers de Formació i Inserció Laboral s'agrupen en 3 modalitats diferents depenent del sector de la població a qui estiguen dirigits:
Tallers per a persones amb discapacitat , per a col·lectius de risc d'exclusió social i immigrants.
Tallers realitzats ; cuina , telefonista- recepcionista i monitor esportiu per a l'exercici 2011/12.


- CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL: FPO

L'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local realitza un programa formatiu que acull cursos de diverses temàtiques com a informàtica, cuina, recerca d'ocupació, etc.
Els cursos estan dirigits a la població en general i no requerixen de cap requisit per a la realització. Les característiques dels cursos ( horaris, ubicació, docents..) estaran pendents de les demandes dels ciutadans.

Cursos realitzats: auxiliar d'infermeria en geriatria, telefonista-recepcionista, pintor i jardiner.


- TALLERS DE FORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ: TFC

Els Tallers de Formació per a la Contractació són accions formatives subvencionades a càrrec de fons procedents de la Generalitat Valenciana i del Fons Social Europeu.
Són programes formatius dirigits a jóvens amb edats compreses entre 16 i 25 anys, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o no posseïsquen titulació alguna de formació professional, ni cap Certificat de Professionalitat i estiguen inscrits en l'Oficina SERVEF d'Ocupació.
La duració dels tallers és de 900 hores de formació : bàsica, específica i orientació laboral, en horari de 8.00h a 15.00 h.
El calendari d'impartició és de novembre a maig, amb un contracte de formació els 3 últims mesos del programa, i un compromís d'inserció del 20% dels alumnes que finalitzen el taller.

Les especialitats ja realitzades per l'Ajuntament d'Albal són: cuina , jardineria i monitor esportiu.

Concessió aprovatòria per a l'exercici 2011/12 d'un Taller de Formació per a la Contractació en l'especialitat de monitor esportiu.


- TALLERS D'OCUPACIÓ

Són programes que es configuren com a programes mixtos d'ocupació i formació que tenen com a objecte millorar l'ocupabilitat dels desocupats , mitjançant la realització d'obres o serveis d'interés general i social que possibiliten als alumnes treballadors la realització d'un treball efectiu que ,junt amb la formació professional ocupacional rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la inserció laboral.
Per als tallers d'ocupació realitzats en l'exercici 2011 d'estableix les quanties següents: Modula A; 3,08 per alumne i hora , Mòdul B 0,84 per alumne i hora i Mòdul D; EL 120% del Salari Mínim Interprofessional , en concepte de salaris d'alumnes treballadors.
En l'exercici 2011 l'entitat va posar en marxa el taller d'ocupació de reciclatge professional amb les especialitats d'auxiliar d'infermeria en geriatria i auxiliar d'ajuda a domicili i en el 2013/14 un taller d´ocupació amb les mateixes especialitats.

Programes d'ocupació

- PROGRAMA D'OCUPACIÓ PÚBLIC I INTERÉS SOCIAL: EMCORP

Són programes de subvencions en l'àmbit de col·laboració amb les corporacions locals per a la contractació de treballadors desocupats en la realització d'obres i servicis d'interés general i social. Els destinataris finals d'estos programes són els desocupats, inscrits com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF d'Ocupació de la Generalitat Valenciana.El temps de duració del programa estarà en funció de la quantia de la subvenció concedida.- SALARI JOVE

Són programes de foment d'ocupació dirigit a jóvens que acaben de finalitzar els estudis i es troben en desocupació.
Este programa pretén que siga experiència laboral d'acord amb la formació del jove , amb l'objecte de millorar les possibilitats futures d'ocupació.
La duració esta entre els 6 i els 9 mesos. El col·lectiu a què està dirigit són menors de 30 anys que no tenen experiència laboral o la que tenen és escassa.- PLANS INTEGRALS D'OCUPACIÓ : PIE


Són programes destinats a generar ocupació estable entre desocupats que pertanyen als col·lectius específics: risc d'exclusió social, majors de 45 anys, dones, aturats de llarga duració...
L'objectiu és millorar la qualificació professional i afavorir la inserció laboral dels desocupats inscrits en el SERVEF com a demandants d'ocupació i que han sigut prèviament seleccionats per a participar en el programa.
Les empreses que col·laboren en el pla reben subvenció per la contractació de les esmentades desocupades (contracte temporal de 3 mesos a jornada completa, 1.500 €, contracte temporal de 6 mesos a jornada completa 3.000 € i per la contractació d'indefinit a jornada completa, 6.000 € ).- PROJECTES DE GARANTIA DE COMPLEMENT DE RENDA: REA

Són programes de col·laboració de servici públic estatal (INEM) amb les corporacions locals per a pal·liar la desocupació agrícola eventual, per mitjà de projectes la finalitat del qual és garantir als treballadors un complement de renda.- PAMER

Són programes de subvencions per a la realització d'actuacions mediambientales. Les ajudes rebudes estan destinades a la contractació de persones desocupades per a la realització de projectes o actuacions que, complint els requisits de l'orde, estiguen relacionades amb la millora de l'entorn natural, i siguen promogudes per l'entitats locals de la Comunitat Valenciana , especialment en el desbrossament selectiu de matoll en muntanya, arbratge i eliminació de plantes invasores, poda i aclarida d'arbratge , manteniment i millora de tallafocs, camins forestals, sendes, etc. manteniment de basses per a labors d'extinció d'incendis forestals, neteja i condicionament de llits i riberes de barrancs i rius, així com la conservació de sòls.
Els treballadors s'integren en brigades de treball que estan formades per un mínim de cinc treballadors. Les ajudes cobrixen els costs salarials dels participants.

Promoció comercial i empresarial


- Campanyes d'animació comercial
- Activitats , formació, convenis, etcètera
- Ajudes i subvencions per a empreses i comerç local
- Fires promocionals: FIRA DE SANT BLAI


- Col·laboració amb l'Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d'Albal.
(ACIXEA)


- Assessorament i suport a emprenedors: ajudes, subvencions, tramitació per a emprenedors.

AUTOCUPACIÓ
http://www.ivace.es
http://www.todoemprende.es
http://www.e-empresarias.net
http://www.e-igualdad.net
http://wwww.circuloempresarias.net
http://www.emprenemjunts.es
http://www.emprendedores.gva.es
http://ceeivalencia.emprenemjunts.es

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÉS

http://www.emprendedores.es
http://www.camaravalencia.com
http://www.creatuempresa.org
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet./Emprendedores.shtml
http://www.portaldelcomerciante.com

Foment de l'economia local

Dins de les activitats que realitza l'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local està la de fomentar totes les accions que siguen productives per al desenvolupament socioeconòmic del municipi d'Albal a través de la participació en programes que aporten millores en la qualitat de vida dels ciutadans com:


- Posada en marxa del Telecentre

- Col·laboració en la implantació del Pla Estratègic del municipi d'Albal

- Pla Avança

- Col·laboracions amb programes desenvolupats per la Mancomunitat de l'Horta Sud: EQUAL, DIS-ME.

Entitats públiques i altres organitzacions

Servici Valencià d'Ocupació: http://servef.com
Conselleria d'Innovació i Competitivitat: http://www.gva.es/industria
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació: http://www.gva.es
Impiva:http://www.impiva.es
Mancomunitat L´Horta Sud: http://www.mancohortasud.es
Institut de la joventut:http://www.gva.es/infociudad/index.html
Institut de la dona:http://www.mtas.es/dona/empl02.htm
Butlletí oficial de la Com. Valenciana: www.bop.es
Diari oficial de la Generalitat Valenciana: www.docv.es

Portal Oficial de la Unió Europea (http://www.europa.eu.int)
Institut Nacional d'Ocupació (http://www.inem.es)
Ministeri de Treball i Assumptes Socials (http://www.mtas.es)
Ministeri d'Administracions Públiques (http://www.map.es)
Seguretat Social (http://www.seg-social.es)
Institut Nacional d'Estadística (http://www.ine.es)
Institut de Comerç Exterior (http://www.icex.es)
Agència Estatal d'Administració Tributària (http://www.aeat.es)
Administració General de l'Estat (http://www.administracion.es)
Registre Mercantil (http://www.rmc.es)
Boletín Oficial del Estado (http://www.boe.es)
Universitat de València (http://www.uv.es)

Activitats

L'entitat organitza l'últim dilluns de cada mes l'obtenció del carnet de manipulador d'aliments. El cost és de 25€ , l'horari d'impartició és de 16.00h a 19.00 h. Les persones interessades poden inscriure's en el Centre Polivalent al c/ Mestre Ramón Sanchis Rovira ,9 d'Albal o via telefònica al 96 122 05 04.

Curs gratuït d'obra

L'Ajuntament d'Albal en col·laboració amb la Fundació Laboral de la Construcció organitza un Curs d'Obra, que capacita per aconseguir la Targeta Professional de la Construcció. Està dirigit a desempleats que hagen tingut alguna experiència laboral en l'ambet de la construcció.

El curs té una duració de 20 hores, de dilluns a divendres, i es realitzarà en les dependències del Centre Polivalent. La data d'impartició està per determinar. Les persones interessades poden passar a informar-se i/o inscriure's en el Centre Polivalent: Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local en el c/ Mestre Ramón Sanchis Rovira 9 o telefonant al 961220504.

La documentació necessària per a la inscripció al curs és:
 • Fotocòpia del DNI,
 • Fotocòpia del DARDE,
 • Fotocòpia de la targeta SIP,
 • Informe de Vida Laboral i
 • Ompliment de la fitxa d'inscripció facilitada per l'Agència d'Ocupació.

MERCAT "DEL CAMP A LA TAULA"

 

Instància per a la declaració de venda de productes al Mercat Ecològic. Formulario
 

Programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU - PLA D'OCUPACIÓ 2019

 
Des de l'Ajuntament d'Albal s'ha desenvolupat un pla denominat ALBAL INCLOU guiat per la preocupació de contribuir, en la mesura de les disponibilitats municipals, a tres grans drames actuals: ocupació, vivenda i alimentació de les famílies.
Bases Formulario
Instància Formulario
Llistes provisionals Formulario
Llistes definitives Formulario
Bases 2020 Formulario
 

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL ALBAL INCLOU ADAPTAT A L'IMPACTE DEL COVID19

 
Des de l'any 2018, l'Ajuntament d'Albal impulsa el Pla municipal “Albal Inclou” que, des de l'àmbit local, pretén contribuir a la millora de la qualitat de les persones i famílies més vulnerables, i se centra en tres eixos fonamentals: l'ocupació, la vivenda i el suport alimentari de les famílies.
Les presents bases del Pla “Albal Inclou” tenen per objecte promoure la contractació de persones desempleades, per a l'execució d'obres o servicis d'interés general i social. Per a això, el consistori promourà la contractació de persones amb els perfils següents: oficial d'obra i/o construcció, pintura, conductor i peó d'oficis múltiples.
Els beneficiaris seran ciutadans i ciutadanes que pertanyen a col•lectius de difícil inserció, amb risc d'exclusió i persones que s'hagen vist afectades per la COVID-19 i que han perdut el treball a conseqüència de la crisi sanitària.
Per poder optar a esta ajuda hauran de presentar la sol•licitud juntament amb la documentació corresponent (indicada en la sol•licitud), obligatòriament amb CITA PRÈVIA per registre d'entrada, al Departament AMIC de l'Ajuntament d'Albal, al Centre Polivalent o a través de la Seu Electrònica: www.albal.es. Les instàncies poden presentar-se des d'este dimarts 12 de maig, fins al dia 22 del present mes (a les 14.00 hores).
Bases Formulario
Instància Formulario
Llistes provisionals Formulario
Llistes definitives Formulario
 

PROCÉS DE SELECCIÓ DE L'ALUMNAT PARTICIPANT EN EL TALLER T’AVALEM 2018

 
PROCÉS DE SELECCIÓ DE L'ALUMNAT PARTICIPANT EN EL TALLER T’AVALEM 2018.
Comunicació Formulario
Annex I Formulario
Actes selecció alumnes Formulario
Actes selecció alumnes domicili Formulario
 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE LES PLACES PER AL PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE PERSONAL DE SUPORT PER AL TALLER T'AVALEM 2018

 
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE LES PLACES PER AL PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE PERSONAL DE SUPORT PER AL TALLER T'AVALEM 2018.
Comunicació Formulario
Annex I Formulario
Acta baremació auxiliar administratiu Formulario
Acta baremació director Formulario
Acta baremació docent institucions Formulario
Acta baremació docent domicili Formulario
Acta baremació professor de suport Formulario
Acta resolució alegacions Formulario
Actes puntuacions entrevistes Formulario
Actes puntuacions finals Formulario
Acta Baremació professor de suport Formulario
 

XVIII FIRA DE SANT BLAI I COMERÇ LOCAL 2020

 

La XVIII Fira de Sant Blai tindrà lloc els dies 31 de gener i 1,2 de febrer de 2020. El nombre d’estands s’instal·larà segons registre d’entrada a l’Ajuntament , i per l’ordre següent; comerços que pertanyen a l’Associació de Comerciants d’Albal , comerços no associats d´Albal i comerços forans.

Els estands participants s’ubicaran a l´av. Corts Valencianes , les parades d´artesania i parades restants al c/ Rei En Jaume I , fins a les instal·lacions de la fira ( davant de la Policia Local).

L’objectiu de la posada en marxa d´esta Fira és potenciar la participació del comerç local , així com donar suport a les acciones que es realitzen des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Social per a promocionar i impulsar el desenvolupament comercial, per això enguany es manté el preu únic de l’estand simple de 250 €.

Els comerços interessats a participar podran fer-ho presentant instància juntament amb l’autoliquidació corresponent per registre d´entrada en el departament AMIC de l´Ajuntament d´Albal o a través de la Seu Electrònica.

Període d’inscripció:
del 2 de desembre de 2019 fins al 10 de gener de 2020.
Informació Formulario
Fitxa d'Inscripció per a la Fira de Sant Blai Formulario
Normes, condicions i drets Formulario
Instància venda en el replà de Santa Anna Formulario
Instància participació al Mercat Tradicional Formulario
Instància instal·lació Atraccions Firals Decl. Resp. Formulario
 

XARRADES D'ORIENTACIÓ I BÚSQUEDA D'OCUPACIÓ

 
L´AEDL organitza unes xarrades / taller gratuïtes dirigides a persones desocupades impartides per un tècnic d´ocupació i autocupació de la Mancomunitat de L´Horta Sud.
Informació Formulario
 

ACTES SELECCIÓ EMCORP, EMCOLD I ECORJV

 
Actes de selecció de les iniciatives socials EMCORP, EMCOLD i ECORJV
Acta selecció iniciativa social EMCORP Formulario
Acta selecció iniciativa social EMCOLD Formulario
Acta selecció iniciativa social ECORJV - Insertor laboral Formulario
Acta selecció iniciativa social ECORJV - Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses Formulario
Acta selecció iniciativa social ECORJV - Tècnic Superior en Administració i Finances Formulario
 

PROGRAMA EMPUJU I EMCUJU

 


AVALEM JOVES PLUS 2019
 • Contrataciones EMCUJU: 4

 • Contractacions EMPUJU: 5

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil
 • Subvención obtinguda: 57.669,60€

 • Nombre de contractes: 4

 • Duració del contracte:1 any

 • 4 contractes des del 14 d'octubre de 2019 al 13 d'octubre de 2020

 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades
 • Aux.Administrativa: 1 persona.

 • Gerocultor , atenció de persones dependents en institucions: 2 persones.
  Àrea: Residència Municipal d'Ancians d'Albal

 • Peón d'obres : 1 persona


PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 114.308,80 €

 • Nombre de contractes: 5

 • Duració del contracte: des del 14 d'octubre de 2019 al 13 d'octubre de 2020

 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servici


Ocupacions contractades
 • Grado en ciències físiques i de l'esport 1 persona.

 • Grado en Relacions Laborals : 1 persona.

 • T.A.S.O.C: 1 persona.

 • Grado en ADIU : 1 persona

 • Grado en Educació Social : 1 persona


Ayuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

 • Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea
  http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

 • UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/index.html

Actes selecció Act. Físiques y de l'esport i ADE (EMPUJU) Formulario
Actes selecció Relacions laborals, Educador Social i TASOC (EMPUJU) Formulario
Actes selecció Obrer, Aux. administratiu i Aux.Residencia (EMCUJU) Formulario
Acta definitiva de selecció Educador Social Formulario
 

Programa EMCORD 2018

 
Acta selecció 4 llocs de personal de neteja programa EMCORD 2018.subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana.
Acta de selección EMCORD Formulario
 

Programa EMCORP 2018

 
Acta de selecció programa EMCORP destinat a la contractació de persones desempleades de com a mínim 30 anys d'edat en el Programa d'Iniciativa Social. Perfils: 3 persones per a personal de neteja i 1 oficial de pintura.
Acta selecció 3 persones per a personal de neteja Formulario
Acta selecció 1 oficial de pintura Formulario
 

ESPAI COWORKING

 
L'Espai Coworking es concep com un espai de formació i treball en comú (coworking) per a desenrotllar una nova manera de formar-se i de treballar compartint espai i recursos, dirigit especialment als nous emprenedors, oferint-los un lloc on poden treballar sense la necessitat de fer cap tipus d'inversió inicial.
Reglament Formulario
Instància Formulario
 

Programa REA 2020 PLANS ESPECIALS D'OCUPACIÓ A ZONES RURALS DEPRIMIDES

 
Programa REA 2020 PLANS ESPECIALS D'OCUPACIÓ A ZONES RURALS DEPRIMIDES
Acta de Baremació Formulario
Resultat provisional de la baremació Formulario
 

TALLER D'OCUPACIÓ "AL TEU COSTAT 2019/20"

 
L’Ajuntament d'Albal ha rebut la resolució aprovatòria per a la posada en marxa del taller d'ocupació “Al teu costat “ 2019/20 que suposa una subvenció de 464.109,60 € i una aportació municipal de 3.000€. El projecte tindrà dos itineraris formatius amb certificat de professionalitat nivell 2 amb 10 alumnes cada un d’estos.
Itinerari 1: L'especialitat d'atenció sociosanitària a persones en domicili prestarà servicis domiciliaris d'atenció a persones dependents en la població , en col•laboració amb els servicis socials municipals que seran els encarregats de valorar les famílies i derivar-les al servici.
Itinerari 2: L'especialitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials prestarà servicis en la residència d'ancians municipal de la població.
Per a participar-hi com a alumne/a –treballador/a cal ser major de 25 anys , estar desempleat/da en Labora i comunicar l'interés de participar en la selecció del programa a Labora.
L'oficina Labora remetrà un llistat amb les persones preseleccionades entre les quals es realitzarà la selecció final segons els criteris de selecció establits per les bases reguladores.
L'entitat en cap cas pot incloure en el procés de selecció a cap persona que no haja sigut preseleccionada per Labora.
Els tallers d'ocupació són un programa mixt que combina accions de formació-ocupació, dirigides a persones desempleades de 25 anys o més, en activitats relacionades amb nous jaciments d'ocupació d'interés general i social, promoguts per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, i facilitar així la integració posterior en el mercat de treball, tant en l'ocupació per compte d'altri com per mitjà de la creació de projectes empresarials o d'economia social.
Informació sobre el taller d'ocupació Formulario
Acta de constitució del grup de treball Formulario
Rectificació bases plaça de Director Formulario
Acta baremació Aux. Administratiu/va Formulario
Acta baremació Director/a Formulario
Acta baremació Professor/a recolzament Formulario
Acta baremació Professor Atenció sociosanitària a domicili Formulario
Acta baremació Professor Atenció sociosanitària en institucions Formulario
Rectificació acta baremació Aux. Administratiu/va Formulario
Rectificació acta baremació Director/a Formulario
Rectificació acta baremació Profezsor/a recolzament Formulario
Rectificació acta baremació Professor Atenció sociosanitària a domicili Formulario
Rectificació acta baremació Professor Atención sociosanitària en institucions Formulario
Acta baremació alumnat Formulario
Acta resolució alegacions Aux. Administratiu/va Formulario
Acta final Aux. Administratiu/va Formulario
Acta final Director/a Formulario
Acta final Profesdor/a Atenció sociosanitària en institucions Formulario
Acta final Professor/a Atenció sociosanitària a domicili Formulario
Acta final Professor/a de recolzament Formulario
Acta final Aux. Administratiu/va rectificada Formulario
Acta final Director/a rectificada Formulario
Acta final Professor/a Atenció sociosanitària a domicili rectificada Formulario
 

Ordenances

 
Ordenança Reguladora de la Utilització del Domini Públic Local per Parades Públiques o amb Instal·lacions desmuntables, Aparells de Fira, Casetes i semblants   Ordenanza

Esta ordenança té com a objecte establir, ajustant-se a allò que establix el Reial Decret 199/2010 de 26 de febrer, el procediment al qual hauran de subjectar-se les sol·licituds d'autorització amb destí a l'ocupació privativa del domini públic local, tant en ocasió del tradicional mercat ambulant, com per a la instal·lació de les atraccions de fira, casetes i semblants durant la festes de Sant Blai o activitats de venda no sedentària durant la celebració d'activitats festives.

 

Impresos

 
Sol·licitud d'inscripció en la base de dades de l'AODL per a la recerca d'ocupació   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Sol·licitud d'inscripció en la base de dades de l'AODL per a la recerca d'ocupació.
No s'admetran currículums remesos per fax.

 

Enllaços

     
Servici Valencià d'Ocupació Internet
Conselleria d'Innovació i Competitivitat Internet
Correu electrònic de l'Agència de Desenrotllament Local Internet
 

Preguntes més freqüents

 

Hi ha alguna associació d'empresaris en el territori?

Des de març del 2002 ja hi ha una associació constituïda en el territori, amb la denominació: “Associació d'Empresaris de l'Horta Sud” que abraça els municipis d'Albal, Catarroja, Silla i Beniparrell. Des d'abril del 2003 s'ha constituït una nova associació en el territori, amb la denominació: "Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d' Albal" (ACIXEA), d' àmbit municipal.

 
 
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies