NOTÍCIES
Actualitat
Publicació Municipal "El Replà"
Ràdio Sol
Albal Comunica
AJUNTAMENT
Benvinguda d'Alcalde
Membres de la Corporació
Òrgans de Govern
Grups Polítics
Bans d'Alcaldia
Actes de Plens
Actes de Juntes de Govern
Transparència
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de Persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Perfil de Contractant
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Consulta proveïdors RDL 4/2012
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desen. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
INFORMACIÓ
Com arribar ...
Història
Associacions i clubs esportius
Postals
Telèfons d'Interés
SERVICIS
Agenda
Guia de Carrers
Enquestes
Enllaços
Farmàcies de Guàrdia
RSS
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  Condicions del servici de Cita Prèvia

 

Les dades per vosté facilitades seran tractades per l'Ajuntament d’Albal, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de facilitar i gestionar la cita prèvia sol·licitada per Vosté per a reunir-se amb qualsevol dels servicis municipals de l'Ajuntament que disposen d'este mig.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés públic així com, en el consentiment manifestat en sol·licitar la cita prèvia.

El termini de conservació de les dades serà el necessari per a dur a terme la finalitat del tractament. Una vegada portat a terme este, es mantindran emmagatzemades per a complir a les obligacions legals pertinents que se’n deriven. Així mateix, es podran conservar les dades per part del Responsable per a formar part de l'arxiu històric de l'Ajuntament.

Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siga comunicat a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si és el cas, Oposició. A estos efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 Albal, València o, si és el cas, al nostre Delegat de protecció de dades dpo@albal.es.

En l'escrit haurà d'especificar quin d'estos drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del NIF o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que n’acredite la representació i document identificatiu.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l' Agència Espanyola de protecció de dades (www.agpd.es).

 
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies