AJUNTAMENT
Benvinguda d'Alcalde
Membres de la Corporació
Òrgans de Govern
Grups Polítics
Bans d'Alcaldia
Actes de Plens
Actes de Juntes de Govern
Eleccions Locals 2015
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

 

 

Ramón Marí Vila

Alcalde-president de l'Ajuntament d'Albal.
Representant davant el Consorci de Bombers.
Representant davant l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
Representant davant l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI).
Representant davant la Mancomunitat de l’Horta Sud.
President de la Mesa General de Negociació.
Grup: PSOE

María José Hernández Vila

1a tinent d'alcalde.
Regidora delegada d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració i Modernització Local.
Regidora de Barri (Nucli històric).
Membre del Consell Agrari municipal.
Membre de la Comissió de Seguimient de la concessió de la Piscina Coberta.
Membre de la Comissió de Seguimient de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
Membre de la Comissió de Seguimient de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
Membre de la Comissió de Seguimient de la concessió del servici de subministrament domiciliari d'aigua potable i clavegueram.
Membre de la Mesa General de Negociació.
Grup: PSOE

Josep Jesús Sánchez Galán

2n tinent d'alcalde.
Regidor delegat d'Educació, Cultura, Joventut, Esports, Festes i Participació Ciutadana.
Membre del Consell Escolar Municipal, consells escolars dels centres públics i comissions d'escolarització.
Membre de la Comissió de Seguimient de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
Membre de la Mesa General de Negociació.
Grup: PSOE

Coralia Motoso Borja

Grup: PSOE

Amparo Cebrián Fernández

Regidora de Barri (Barri de la Florida)
Grup: PSOE

Salvador Pérez Sempere

Regidor delegat de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Mobilitat.
Representant davant la Xarxa de Municipis Valencians cap a la sostenibilitat.
Membre de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera.
Grup: PSOE

Ana Pérez Marí

Representant davant el Consorci per al desevolupament de la Televisió Digital Terrestre.
Representant davant la Xarxa Joves Net.
Membre del Consell d'Administració de l’emissora radiodifusió sonora ràdio municipal d'Albal.
Grup: PSOE

Maria Dolores Martínez Sanchís

Regidora delegada de Promoció Econòmica i Social.
Membre del Consorci Esports de l’Horta Sud.
Membre de la Comissió de Seguimient de la concessió de la Piscina Coberta.
Membre de la Comissió de Seguimient de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
Membro de la Comissió de Seguimient de la concessió del servici de subministrament domiciliari d'aigua potable i clavegueram.
Membre de la Mesa General de Negociació.
Grup: PSOE

Ramón Tarazona Izquierdo

Regidor de Barri (Barri de l'Institut)
Grup: PSOE

José Ferrerons Delhom

Membre del Cosell Agrari Municipal.
Grup: PP

José María Chilet Vila

Membre de la Comissió de Seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
Grup: PP

Matilde Isabel Moral Sanchis

Membre de la Comissió de Seguiment de la concessió d'Escola Infantil Municipal.
Grup: PP

Jose Luis Moscardó Gonzalez

Membre de la Comissió de Seguiment de la concessió del Servici de suministrament domiciliari d'aigua potable y clavegueram.
Grup: PP

Maria Rosa Serrano Navarro

Membre del Consell d'Administració de l'emissora radiodifusió sonora ràdio municipal d'Albal.
Grup: PP

María José Vila García

Membre de la Comissió de Seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
Grup: PP

José Miguel Ferris EstremsGrup: PP

María José Hernández Ferrer

Membre del Consell Agrari municipal.
Membre del Consell d'Administració de l’emissora radiodifusió sonora ràdio municipal d'Albal.
Membre de la Comissió de Seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
Membre de la Comissió de Seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
Membre de la Comissió de Seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
Membre de la Comissió de Seguiment de la concessió del servici de subministrament domiciliari d'aigua potable i clavegueram.
Membre de la Mesa General de Negociació.
Grup: Coalició Valenciana.
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es