AJUNTAMENT
Benvinguda d'Alcalde
Membres de la Corporació
Òrgans de Govern
Grups Polítics
Bans d'Alcaldia
Actes de Plens
Actes de Juntes de Govern
Eleccions Locals 2015
Transparència
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  ACTES DE PLENS

 

 

Periodicitat de les sessions plenāries

Sessions ordināries:
Amb periodicitat bimensual, a partir del mes de juliol de 2011, l'últim dijous de cada mes a les 20.00 hores, llevat que eixe dia recaiguera en festiu, la qual cosa possibilitaria la mobilitat dins dels cinc dies hābils immediatament anteriors o posteriors, a criteri de l'Alcaldia, sense que per aixō s'altere el carācter ordinari de la sessiķ.

Sessions extraordināries:
En els supōsit i condicions previstes en la legislaciķ vigent.

Actes de plens, tant ordinaris com extraordinaris

 
Acta de la Sessiķ Plenāria  13/01/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  29/01/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  26/02/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  26/03/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  23/04/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  11/05/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  28/05/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  02/07/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  30/07/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  18/08/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  24/09/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  21/10/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  11/11/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  26/11/2009 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  22/01/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  28/01/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  25/02/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  25/03/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  22/04/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  27/05/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  14/06/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  01/07/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  29/07/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  30/09/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  12/11/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  25/11/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  03/12/2010 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  27/01/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  10/03/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  31/03/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  26/04/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  27/04/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  20/05/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  08/06/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  11/06/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  24/06/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  14/07/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  15/09/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  29/09/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  18/10/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  24/10/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  28/11/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  23/12/2011 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  26/01/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  09/02/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  15/03/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  30/03/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  14/05/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  31/05/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  26/06/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  30/07/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  27/09/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  10/10/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  09/11/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  29/11/2012 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  24/01/2013 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  27/03/2013 Documento
 
Acta de la Sessiķ Plenāria  29/04/2013 Documento
 
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es